இங்கிலாந்தில் ஜூன் 21 க்குள் கொரோனா முடக்கநிலை முற்றாக நீக்கப்படலாம்: பொறிஸ் ஜோண்சன் அறிவிப்பு


இங்கிலாந்தில் கோவிட் -19 வைரஸ் தொற்றுக்கான முடக்க விதிகளை எளிதாக்குவதற்கான, நான்கு கட்டங்களை உள்ளடக்கிய புதிய திட்டத்தினை சேற்று இங்கிலாந்தின் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அறிவித்தார். இந்தப் புதிய அறிவிப்பின்படி சமூக தொடர்புக்கான அனைத்து சட்ட வரம்புகளையும் ஜூன் 21 க்குள் இங்கிலாந்து நீக்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது.பிரதம மந்திரி போரிஸ் ஜான்சன் டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் செய்தி மாநாட்டில், வரவிருக்கும் வசந்த காலமும் கோடைகாலமும் 'நம்பிக்கையின் பருவங்கள், நம் அனைவருக்கும் ஒப்பிடமுடியாத அளவிற்கு நன்றாக இருக்கும்' என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இந்த திட்டத்தை 'சுதந்திரத்திற்கான ஒரு வழி பாதை' என்றும் விவரித்த அவர் இங்கிலாந்தில் முடக்க நிலை தளர்த்தல திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மார்ச் 8 முதல் - அனைத்து பள்ளிகளும் வெளிப்புற பள்ளிக்குப் பிறகு விளையாட்டு மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளுடன் திறக்கப்படும். ஒரு வெளிப்புற பொது இடங்களில் பொழுதுபோக்கு - பூங்கா போன்றவை - இரண்டு நபர்களிடையே அனுமதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டள்து.

மார்ச் 29 முதல் - ஆறு பேர் அல்லது இரண்டு வீடுகளின் வெளிப்புறக் கூட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படும் என்றும், ஏப்ரல் 12 முதல் - இரண்டாவது படி பொருளாதாரத்தின் முக்கிய பகுதிகள் மீண்டும் திறக்க அனுமதிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச பயண தடைகளை மறுஆய்வு செய்வது ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதிக்குள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மரண இறுதிச் சடங்குகள் 30 பேர் வரையும் திருமணங்கள் 15 விருந்தினர்களுடன் நடைபெறலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

0 views
TGTEnew-2.jpg
NYC Skyline BW

Breaking News:

Meiveli media's vision is to
Engage, Enlighten and Encourage Tamil Community towards open dialogue.
we produce shows on the basis of  Tamil community's culture, perception, economic condition, social networks, political and power structures, norms, values, demographic trends, history past experiences.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© Meiveli