அதிக விலைக்கு கோழி இறைச்சியை விற்பனை செய்யும் தரப்பினருக்கு எதிராக சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன.

நிர்ணய விலையை விட அதிக விலைக்கு கோழி இறைச்சியை விற்பனை செய்யும் தரப்பினருக்கு எதிராக சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.


அரசாங்கத்தின் நிர்ணய விலைக்கு கோழி இறைச்சியை சதொசவில் கொள்வனவு செய்ய முடியும் எனவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

இருப்பினும் அதிகமான இடங்களில் நிர்ணய விலையை விட அதிக விலைக்கு கோழி இறைச்சி விற்பனை செய்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இருந்தும் அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

19 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: