நாட்டின் மேலும் சில பகுதிகள் முடக்கம்.


நாட்டில் மேலும் சில பிரதேசங்கள் இன்று (05) காலை முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்தார்.

  • வவுனியா மாவட்டத்தின் பூவரசன்குளம் பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட குருக்கள்புதுக்குளம் (208A) கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு.

  • கொழும்பு மாவட்டத்தின் மஹரகம பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பமுனுவ கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு.

  • கொழும்பு மாவட்டத்தின் பிலியந்த​லை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட ஹொன்னத்தர (585A, 585) கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு.

  • கொழும்பு மாவட்டத்தின் தெல்தர (569, 569A) கிராம ​​சேவகர் பிரிவு .

  • கம்பஹா மாவட்டத்தின் கிரிந்திவெல பொலிஸ் பிரிவின் கீழுள்ள குட்டிவில கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு.

  • இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் எம்பிலிப்பிட்டி பொலிஸ் பிரிவின் பல்லேகம (214A), உடகம (214), Newtown (214G) ஆகிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள்.

  • இரத்தினபுரி மாவட்டத்தின் பனாமுர பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட வலல்கொட (213), சூதுகல (212A) மற்றும் பனாமுர (213B) ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகள் மற்றும் வேவல்வத்தை பொலிஸ் பிரிவில் ரத்கம (162F) கிராம சேவகர் பிரிவு ஆகியன முடக்கப்பட்டுள்ளன.


56 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: