நாட்டில் மலேரியா மீண்டும் உருவாகும் அபாயம்.

மலேரியா ஒழிப்பு அமைப்பு.

நாட்டில் மலேரியா மீண்டும் உருவாகும் அபாயம் இருப்பதாக மலேரியா ஒழிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.ஏப்ரல் 25 ஆம் திகதி உலக மலேரியா தினத்தை முன்னிட்டு வௌியிட்ட அறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் தற்போது மலேரியா பரவுதல் இல்லை என்ற போதிலும், உலகில் மலேரியா அதிகளவில் பரவியுள்ள நாடுகளில் இருந்து இலங்கைக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாலும், மலேரியாவை பரப்பும் நுளம்புகள் நாட்டில் இருப்பதாலும் ஆபத்து காணப்படுவதாக அந்த அமைப்பு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.9 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: