மெய்வெளி நாடகப் பயிலக தயாரிப்பில் “கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம்” சிறப்பு நிகழ்ச்சி.மெய்வெளி நாடகப் பயிலக தயாரிப்பில் “கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம்” சிறப்பு நிகழ்ச்சி IBC தமிழ் தொலைக்காட்சியின் “நிலவைப் பிடிப்போம்” சிறுவர் நிகழ்வில் 29.12.2019(ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 11.00 மணிக்கு12 views
  • White Instagram Icon

Contact Us

Address

© Copyright  by Meiveli Drama School.

Tel: +44 7779039372

Email: meivelidrama@gmail.com

Yeading Lane, Hayes, UB4 9LE