இலங்கையில் ஒக்சிஜனுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுமாயின் எதிர்கொள்ள நாம் தயார்.

டொக்டர் கபில விக்ரமநாயக்க.

ஒக்சிஜனுக்கான பற்றாக்குறையை இந்தியா எதிர்நோக்கியுள்ள இந்த தருணத்தில், இலங்கையில் அவ்வாறான நிலைமை ஏற்படுமாக இருந்தால், அதனை சமாளிப்பதற்கு தாம் தயார் என சுகாதார அமைச்சின் விநியோக பிரிவின் பணிப்பாளர் விசேட வைத்தியர் டொக்டர் கபில விக்ரமநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

சித்திரை புத்தாண்டுக்கு பின்னரான காலத்தில் அதிகரித்துள்ள கொரோனா தொற்றாளர்களுக்கு, சுவாச கோளாறு அதிகளவில் ஏற்பட்டுள்ளமையினால், அவர்களுக்கான ஒக்சிஜன் அதிகளவில் தேவைப்படுகின்றது. இலங்கை சுகாதார பிரிவிற்கு தேவையான ஒக்சிஜனை, இரண்டு நிறுவனங்களின் ஊடாக தாம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். நாட்டிற்கு ஒக்சிஜனின் நெருக்கடி காணப்படுமாக இருந்தால், அதனை எதிர்கொள்ள தாம் தயார் என அவர் குறிப்பிடுகின்றார்.

30 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: