ஆறாம் திணைப் புலத்தே


ஆறாம் திணைப் புலத்தே - 1


மரணத்துக்கு அஞ்சி

எம் தேசத்து

வேர்களை அறுத்துக் கொண்டு

புலம்பெயர்ந்து வந்த பின்னர்

சுயங்களை இழந்து விட்டு

சுயநலன்களை

இருப்பாக்கிக் கொண்டு விட்ட

வாழ்வு மட்டுமே

எல்லா அத்தியாயங்களிலும்

முதற் பாடுபொருளாய்

நிலைகொண்டு கிடக்கிறது.

பொல்லாப்புகள் ஆயினும் சரி,

போட்டிகள் ஆயினும் சரி,

தூற்றுதல், தூரநிற்றல்

என்ற எவற்றிலேனும் சரி

சொந்த இனத்தின் முதுகுகளில் மட்டுமே

கபடியாடக் கங்கணங் கட்டும்

சாக்கடைச் சகதிகள்

எம்மிடம்

பிணநெடில் வீசி நிற்கின்றன.

எனவே,

வியாபாரத் தர்மம் என்ற

கொச்சைப் பேச்சுக்குள்ளே

கோழைத்தனம் எழுதி வாழும்

என்தேசத்து வணிகக் குரோதத்துக்குரியவர்களே!

வாருங்கள்,

இனிமேலாவது

தாயின் சூல்மீது நாணேற்றி விட்டு

வாழ்வுத் தர்மம் சொல்லி

தப்பிக்கப் பார்க்கும்

வணிகத் தெருவின் வஞ்சகத் தனங்களை

களையெடுப்புச் செய்வோம்.

இல்லையேல்

நாங்கள் இப்படித்தான் என்பதை

நாங்கள் மட்டுமல்ல

நானிலம் முழுவதும்

வரலாற்று ஆய்வறிக்கையில்

ஆவணம் செய்து விடுவதை

எங்களால் மாற்ற இயலாது போய்விடும்.

- சாம் பிரதீபன் -


3 views
TGTEnew-2.jpg
NYC Skyline BW

Breaking News:

Meiveli media's vision is to
Engage, Enlighten and Encourage Tamil Community towards open dialogue.
we produce shows on the basis of  Tamil community's culture, perception, economic condition, social networks, political and power structures, norms, values, demographic trends, history past experiences.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© Meiveli