மே 7 ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை .


நாடளாவிய ரீதியிலுள்ள சகல பாடசாலைகளுக்கும் மே.7 வரை விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
4 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: