பிரத்தியேக வெளி இரண்டு சாண்!


நான் பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் இன்று ஒரு புகார். எனது பிரத்தியேக வெளிக்குள் (Personal space)எனது மேற்பார்வையாளர் பிரவேசிக்கிறார் என்பது தான் அந்த வெள்ளைக்கார பெண் பணியாளரின் புகார். புகார் பற்றி நான் அறிந்தபோது, அது என்ன “பிரத்தியேக வெளி” என முதலில் நான் குழம்பித்தான் போனேன்.

- அந்தப் பெண்ணின் தனிப்பட்ட விடயங்களுள் மூக்கு நுழைக்கின்றாரா? - அந்தப் பெண்ணின் அந்தரங்கங்கள் பற்றி ஆர்வமாயிருக்கின்றாரா? - அந்தப் பெண்ணின் தனிப்பட்ட உடைமைகளை பாவிக்க முனைந்தாரா? - அந்தப் பெண்ணின் அந்தரங்க உடல் உறுப்புகள் பற்றி ஏதும் ரசித்து வர்ணனை செய்தாரா? - அந்தப் பெண்ணின் அனுமதியின்றி சில்மிசம் ஏதும் செய்ய முனைந்தாரா? என்பது போன்ற பல கேள்விகள் என்னுள் ஓடி மறைந்தன.

மேற்பார்வையாளர் சில பணிகளை அந்த பெண் பணியாளருக்கு சொல்லும் போதும், அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இலக்கினை முடித்தது பற்றி கணணிக்கு முன்னின்று மீளாய்வு செய்யும் போதும் இந்த பிரத்தியேக வெளிக்குள் பிரவேசித்ததாகவே புகார் விளக்கம் விபரிக்கப்பட்டிருந்தது. உண்மையில் என்ன நடந்ததென்றால், பணிகள் பற்றி விபரிக்கும் போதும், இலக்கின் பெறுபேறுகள் பற்றி கணணித் திரையில் மீளாய்வு செய்யும் போதும் மேற்பார்வையாளர், அந்தப் பெண்ணைச் சுற்றியுள்ள இரண்டு சாண் இடைவெளிக்குள் நெருக்கமாக வந்து விடுகிறாராம்.

அவருடைய மூச்சுக் காற்று அந்தப் பெண்ணுடைய பின் கழுத்தின் ஓரம் படுகின்றதாம். தன்னைச் சுற்றியுள்ள இரண்டு சாண் வளிமண்டல சுற்றளவு அவரது பிரத்தியேக வெளியாம். அது நிற்கின்ற அல்லது நகர்கின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் சொந்தமானதாம். அதற்குள் தனது அனுமதியின்றி யாரும் நுழைய முடியாதாம்.

இதில் ஒருவித சட்ட நியாயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது என நான் உணர்ந்து கொண்டேன். எனவே ஒரு மனிதனுக்கு அந்தந்தக் கணங்களில் சொந்தமானது, அவன் உடலோடு சேர்த்து அவனை அந்தக்கணத்தில் சுற்றியுள்ள இரண்டு சாண் வளிமண்டல வெளியும் தான். வெள்ளைக்கார கலாசாரத்துக்கே இரண்டு சாண் வளிமண்டல இடைவெளி. இனி தமிழ் கலாசாரத்துக்கான இடைவெளிகள் பற்றி யாரும் சட்டம் தெரிந்தவர்கள் வகுத்துத்தாருங்கள்.


- சாம் பிரதீபன் -

8 views
TGTEnew-2.jpg
NYC Skyline BW

Breaking News:

Meiveli media's vision is to
Engage, Enlighten and Encourage Tamil Community towards open dialogue.
we produce shows on the basis of  Tamil community's culture, perception, economic condition, social networks, political and power structures, norms, values, demographic trends, history past experiences.

Subscribe to Our Newsletter

  • White Facebook Icon

© Meiveli