புத்தாண்டு தினத்தில் அதிவேக நெடுஞ்சாலையின் வருமானம் எவ்வளவு தெரியுமா?


அனைத்து அதிவேக வீதிகள் ஊடாகவும் புத்தாண்டு தினமான கடந்த 14 ஆம் திகதியுடன் நிறைவடைந்த ஒரு வார காலத்தில் 21 கோடி ரூபாவுக்கும் அதிக வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது என அதிவேக பாதைகள் மேற்பார்வை, ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான பதில் பணிப்பாளர் நிஹால் லொட்விக் தெரிவித்தார்.


சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு ஆரம்பிக்க முன்னரான 8, 9, 10, 11 ஆம் திகதிகளில் மட்டும் அதி வேக வீதி ஊடாக் 14 கோடி ரூபா வரையிலான வருமானமும், அதனை தொடர்ந்து 12,13,14 ஆம் திகதிகளில் 7 கோடி ரூபாவுக்கும் அதிகமான வருமானமும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

161 views
PHOTO-2021-03-24-19-22-47_1.jpg
ADVERT SAMEIVELI ADVERTMPLE SIZE-1-.jpg
SUPER MELODY.jpg
MULLAI-1.jpg
NYC Skyline BW
POSTER FINAL ENGLISH.jpg

Breaking News: